Innovation

Videnskab bliver til løsninger

Ændrede behov indenfor foderindustrien driver vores udvikling mod stadig bedre produkter til foder til unge dyr.

Hos HAMLET PROTEIN Innovation Center trækker vi på vores viden indenfor biotilgængelighed, bioteknologi, bioomdannelse og den praktiske anvendelse af vores foderingredienser. Hvert år gennemfører vi hundredvis af testforsøg på vores pilotanlæg for at efterprøve virkningen og værdien for kunderne.

Mange af vores udviklingsprojekter køres i samarbejde med kunder og forskningsinstitutioner. Det er vores fælles mål at vise vejen til større og bedre resultater inden for specialproteiner til ungdyr.

Kontakt HAMLET PROTEIN Innovation Center:
RD@hamletprotein.com

Grundet GDPR må vi desværre ikke behandle ansøgninger modtaget på mail. Vi håber, du vil sende din uopfordrede ansøgning via dette link i stedet!

 

 

Lær os bedre at kende

Læs vores profilbrochure


Og se hvordan vi kan hjælpe dig!

Læs brochuren