Research og dokumentation

Resultaterne taler for sig selv

Vi gennemfører internationale forsøg, der dokumenterer vores produkters værdiskabelse. Til enhver tid har vi mindst 30 fodringsforsøg i gang på landbrug og universiteter.

I samarbejde med professionelle partnere støtter vi også forskningsstudier og PhD-projekter, der undersøger effekten af og de ernæringsmæssige fordele ved vores proteiner.

Resultaterne af forsøgene offentliggøres som metaanalyser, hvidbøger og andre tekniske dokumenter. Alle data indsamles og analyseres i henhold til anerkendte statistiske standarder.

Fakta: HP 300 forøgede vægten for smågrise med 1kg ved dag 24

Kilde: Meta-analyse med HP 300 i smågrisefoderet (49 observationer, 10 lande, 10% HP 300 fra 0-24 dage).
HAMLET PROTEIN Feeding Trial Report, FT300P45GB01

Fakta: HP AviStart forøgede slagtevægten med 24-132g

Kilde: Produktionsdata: HP AviStart i startfoderet til slagtekyllinger (6 forsøg, 4 lande, 5% HP AviStart fra dag 1 til 7 eller 10). 
HAMLET PROTEIN Feeding Trial Report, FTB01GB, FTB02GB, FTB03GB, FTB11GB and FTB13GB.

Lær os bedre at kende

Læs vores profilbrochure


Og se hvordan vi kan hjælpe dig!

Læs brochuren