Tilbage til nyhedsoversigt

08.05.2017

Hold øje med mængden af trypsin inhibitorer når fokus er på smågrisenes trivsel

Hold øje med mængden af trypsin inhibitorer når fokus er på smågrisenes trivsel

Et nyt studie publiceret i National Hog Farmer i USA sætter igen fokus på, hvor vigtigt det er at lade mængden af trypsin inhibitor være et af udgangspunkterne for beslutningen om, hvilket sojaprotein man skal vælge til sit smågrisefoder.

Smågrises umodne tarmsystem gør dem særligt følsomme overfor de anti-nutritionelle faktorer, der findes i soja. Én af de vigtigste af disse faktorer er trypsin inhibtor (TI). Er TI-niveauet for højt i det fodermiddel, man anvender, oplever man smågrisediarre og dårlig trivsel hos smågrisene.

Med det optimale TI-niveau i startfoderet til smågrisene vil man derfor opleve en højere foderoptagelse og tilvækst. Studiets konklusion er derfor, at man kun bør anvende sojaprodukter, der er så skånsomt behandlet, at der både opnås en høj proteinfordøjelighed og et lavt niveau af anti-nutritionelle faktorer.

Læs artiklen fra National Hog Farmer omkring studiet her

Artiklen blev bragt i april 2017 og er på engelsk. 

____________________________________________________

HP 300 fra HAMLET PROTEIN er et sojaproteinkoncentrat med markedets højeste proteinfordøjelighed1 og et meget lavt indhold af anti-nutritionelle faktorer (herunder trypsin inhibitor).

1 Seges Meddelelse nr. 993