Vores resultater testes konstant

Vores produkter afprøves regelmæssigt i fodringsforsøg foretaget af internationale forskningsinstitutioner, forsøgsgårde og kunder. Resultaterne dokumenterer vores produkters ernæringsmæssige og funktionelle fordele samt den langsigtede effekt på dyrenes generelle vækst.

Men vigtigst af alt sikrer disse forsøg, at vi hele tiden udvikler os, så vi fortsat kan levere værdiskabende løsninger til landmænd.

Større tilvækst med antibiotika-frit foder

Southern Poultry Research i USA har gennemført et forskningsforsøg for at undersøge effekten på kommerciel kyllingeproduktion af tilførsel af højtfordøjelige proteiner til foder uden antibiotika og coccidiosemiddel.

Fakta: 2.400 Cobb 500-slagtekyllinger og en varighed på 35 dage.

Læs mere

2.400 Cobb 500 slagtekyllinger fik i 35 dage enten kontrolfoder med sojaskrå eller foder, hvor 5 % eller 10 % af sojaskråen var erstattet af HP AviStart.

 

 

Slagtekyllingerne, der fik de to fodertyper med HP AviStart, klarede sig bedre end kontrolgruppen med en forbedret tilvækst og en lavere foderudnyttelsesgrad. Den største økonomiske fordel opnås ved at tilsætte 5 % af vores specialprotein HP AviStart.

Kilde: Feeding Trial Report, FTB11GB, HAMLET PROTEIN

Download pdf

Effektiv fjerkræproduktion uden antibiotiske vækstfremmere

Ny forskning har bekræftet at HP AviStart fra HAMLET PROTEIN er lige så effektiv i forhold til at optimere vægt og foderkonverteringsrate som en kendt antibiotisk vækstfremmer. Selvom det højtfordøjelige vegetabilske protein kun udgjorde 5% af kyllingefoderet i de første 14 dage, var den positive effekt stadig tydelig i slutningen af vækstperioden.

Læs mere

Forsøget blev udført på 1800 Cobb 500 slagtekyllinger.

Kyllingerne fik tre forskellige slags foder: kontrolfoder, foder med 5% HP AviStart og foder med 50g/ton bacitracin methylane disalicylate (BMD).

HP AviStart blev kun inkluderet i starterfoderet (0-14 dage), mens BMD blev anvendt i hele vækstperioden (0-42 dage). Der blev ikke anvendt anticoccidialer eller ionophorer. Alle kyllinger blev vaccineret med en kommerciel coccidian vaccine i den anbefalede mængde inden forsøget.

Resultaterne viser, at 5% HP AviStart i starterfoderet alene, giver samme performance, som man opnår ved at tilsætte 50g BMD/ton gennem hele vækstperioden. Dermed er HP AviStart til et rigtig godt valg i forhold til at opretholde vækst og fodereffektivitet med foder uden antibiotiske vækstfremmere.

Kilde: Feeding Trial Report, FTB16GB, HAMLET PROTEIN

Download brochure om foderforsøget på engelsk

Download brochure på spansk

Positiv effekt på trædepudesår

Slagtekyllinger er meget følsomme over for skader på trædepuderne som følge af trædepudesår. En medvirkende årsag menes at være det høje indhold af kvælstof fra ufordøjet protein i ekskrementer. Det betyder, at foder er en af de faktorer, der skal tages fat på for at løse problemet.

Læs mere

I et foderforsøg blev slagtekyllinger fodret med startfoder med 5 % kartoffelprotein, fiskemel, majsgluten eller HP AviStart.

Forsøget viste, at HP AviStart havde den største effekt på trædepudesår, hvilket tyder på, at en forbedret proteinfordøjelse reducerer kvælstoftabet i ekstrementer.

Færre trædepudeskader
Forsøget omfattede fem behandlinger, seks gentagelser og 37 Ross 308-slagtekyllinger pr. gentagelse. Fodringen var inddelt i tre faser: startfasen (dag 0-11), voksefasen (dag 12-28) og slutfasen (dag 29-42). Efter startfasen fik alle kyllingerne almindeligt kommercielt vokse- og slutfoder.

Forsøget viste en tydelig forskel i antallet af trædepudeskader mellem de forskellige typer af startfoder. Mens kartoffelprotein og fiskemel klarede sig godt, sås den laveste forekomst af skader tydeligt hos kyllinger, der havde fået foder tilsat HP AviStart.

 

 

Kilde: Feeding Trial Report, FTB06GB, HAMLET PROTEIN

Læs også artikel skrevet om forsøget her

Forbedret fordøjelse gennem hele livet

En undersøgelse har vist, at HP AviStart generelt forbedrer fordøjelsen af startfoder til slagtekyllinger.

 

Læs mere

Sammenlignet med sojaskrå var HP AviStart en højere fordøjelig, proteinrig ingrediens.

University of New England i Australien har undersøgt effekten på fordøjelsen i tyndtarmen, når HP AviStart eller plasmaprotein tilføres majs- og hvedebaseret startfoder.

Begge proteinkilder havde en positiv effekt, men på forskellig måde. Plasmaprotein forbedrede slagtekyllingernes vækst i startperioden, mens HP AviStart forbedrede fordøjelsen senere i livet.

 

Kilde: Feeding Trial Report, FTB05GB, HAMLET PROTEIN

 

Læs også artikel om forsøget her

Startproteiner giver højere slutvægt

Undersøgelser har vist, at et højt proteinindhold i de første dage efter udklækning er vigtigt for udviklingen af slagtekyllingernes muskler senere i livet.

Læs mere

Foderforsøg har bekræftet, at tilsætning af HP AviStart til startfoderet giver en højere slagtevægt og en forbedret foderudnyttelsesgrad.

Kilde: Feeding Trial Report, FTB01GB, FTB02GB, FTB03GB og FTB04GB, HAMLET PROTEIN.

Download white paper omkring startfoder til slagtekyllinger

Læs mere om hvordan man med god ernæring får de bedste resultater i slagtekyllinger!

Download white paper (på engelsk)