Ørelykkegård har fået sundere smågrise med HP 300

Kvalitetsfoder er en vigtig brik i opskriften på en effektiv svineproduktion. Det mener svineproducent Torben Bang, som i to år har fodret sine smågrise med HP 300. Grisene er sunde og raske, og produktionen kører stabilt.

Bedre mavesundhed og mere ens grise
Torben Bang, svineproducent på Ørelykkegård, stiller tre krav, når han vælger fravænningsfoder til sine smågrise. Foderet skal give grisene en god mavesundhed, det skal være fremstillet af råvarer af høj kvalitet, og så skal indholdet altid matche deklarationen.
For to år siden begyndte smågrisene i Torben Bangs stalde at få en foderblanding med HP 300. Skiftet til HP 300 har givet synlige resultater i stalden. Grisenes mavesundhed er blevet bedre, og god mavesundhed er, som svineproducenten udtrykker det: ”alfa og omega, når man arbejder med smågrise.”

 

Kvalitet og ensretning
”Vi skal vide, at råvarernes kvalitet og deres blandingsforhold er det samme hver eneste gang, vi modtager foderblandinger, ellers går det galt med smågrisenes maver. Vi skal vide, at vi får præcis den samme vare hver gang, og det kræver en god leverandør, vi kan stole på,” siger Torben Bang.
”Det betyder rigtig meget, at tarmsundheden hos smågrisene er i orden. Dels giver det væsentligt mindre arbejde, men også et lavere medicinforbrug. Samtidig vokser grisene hurtigere på HP 300, og de bliver langt mere ens i størrelsen den dag, hvor de skal forlade stalden igen,” fortsætter han.

Se interview med Torben Bang herunder.

 

Brochure - Ørelykkegård case

Om Ørelykkegård

Ørelykkegård er et landbrug med både svineproduktion og planteavl. På gården produceres årligt 10.500 slagtesvin på 100 kg, som bliver indkøbt som 7 kg smågrise. Torben Bang har desuden svineproduktion på tre andre gårde.

Til Ørelykkegård hører ca. 300 ha jord, som drives med korn og raps. Ørelykkegård driver desuden en vognmandsforretning, som forsyner svineproducenter i området med foder fra Eskelund Foderfabrik.

Om HP 300

HP 300 er et skånsomt sojaproteinkoncentrat, som anvendes i fravænnings- og smågrisefoder.
En unik kombination af en effektiv reduktion af de skadelige anti-nutritionelle faktorer og en skånsom behandling af råvaren giver et højt fordøjeligt produkt i absolut særklasse til smågrise.

Test fra SEGES viser, at HP 300 har den højeste proteinfordøjelighed ift. de øvrige sojaprodukter testet i forsøget
 
Fordelene ved HP 300:
•  Høj proteinfordøjelighed pga. et minimalt indhold af anti-nutritionelle faktorer
•  Markedets højeste proteinfordøjelighed
•  Høj foderudnyttelsesgrad
•  Ensartet vækst i smågrisestalden
 
Læs SEGES: Meddelelse nr. 993