Med HP 300 er mave-tarm-sundheden hos smågrisene på Bækgaarden i top

For to år siden skiftede svineproducent Tom Østrup til HP 300. Siden da er han sluppet af med flokmedicinering og har reduceret foderforbruget - to faktorer, der i dag gør, at bundlinjen er øget med 11 kroner pr. gris

Lavt foderforbrug i klimastalden

For Tom Østrup er det absolut vigtigste i klimastalden et lavt foderforbrug. Og derfor var det også en kærkommen ændring, svineproducenten oplevede, da han for to år siden begyndte at tilsætte HP 300 i smågrisenes foderblanding.

“For foderforbruget har det betydet, at hvor vi førhen havde et foderforbrug på over 1,80 pr. kg. tilvækst, er vi nu kommet tilbage på sporet og kommet under 1,70 pr. kg. tilvækst. Det har samlet set betydet et minus på ni procent i foderforbrug,” siger Tom Østrup.

 

Se videointerview med Tom Østrup herunder.

 

Om Bækgården

I 2003 overtog smågriseproducent Tom Østrup helt den fædrende slægtsgård Bækgården i Ståby på Fyn. Forud var gået 7 år med glidende generationsskifte. Bækgården har 700 søer og producerer årligt 25.000 30-kilos grise, som alle afsættes i Danmark.

Bækgården har 4 ansatte og 180 hektar, hvoraf 170 drives.

Om HP 300

HP 300 er et skånsomt sojaproteinkoncentrat, som anvendes i fravænnings- og smågrisefoder.
En unik kombination af en effektiv reduktion af de skadelige anti-nutritionelle faktorer og en skånsom behandling af råvaren giver et højt fordøjeligt produkt i absolut særklasse til smågrise.

Test fra SEGES viser, at HP 300 har den højeste proteinfordøjelighed ift. de øvrige sojaprodukter testet i forsøget
 
Fordelene ved HP 300:
•  Høj proteinfordøjelighed pga. et minimalt indhold af anti-nutritionelle faktorer
•  Markedets højeste proteinfordøjelighed
•  Høj foderudnyttelsesgrad
•  Ensartet vækst i smågrisestalden
 
Læs SEGES: Meddelelse nr. 993