HP FiberStart

Smågrise er allermest udfordrede i fravænningsperioden, hvor fravænningsstress, ofte identificeret som blød afføring, er en potentiel risiko. For at undgå dette, er brugen af farmaceutisk zinkoxid et praktisk alternativ til at lette overgangsfasen. Men zinkoxid til smågrise skal som bekendt udfases og i 2022 bliver det helt forbudt i EU.

Hvad er HP FiberStart?

Fiber er løsningen i jagten på alternativer til farmaceutisk zinkoxid i smågrisefoderet. I hvert fald hos Hamlet Protein, der med HP FiberStart lancerer et nyt koncept med protein- og fiberråvarer, der er enzymatisk forarbejdet i samme proces. Resultatet er en funktionel ingrediens, der indeholder fermenterbare og inerte fibre. Formålet er at stimulere tarmsystemet på flere måder. Derudover har produktet de samme lave niveauer af anti-nutritionelle faktorer (ANF'er), hurtigt absorberende aminosyrer og vandbindingskapacitet, der karakteriserer alle produkter fra Hamlet Protein. HP FiberStart blev lanceret 1. september 2019 - i god tid før forbuddet mod zinkoxid i EU træder i kraft i 2022.

Fordele ved HP FiberStart

Løsninger til smågrisefoder uden zinkoxid

Vil du vide mere om, hvordan FiberStart kan hjælpe med at udfase zinkoxid i dit smågrisefoder?

Anders Hagemann

Technical Sales Manager

Phone: + 45 61 22 17 77

Email: aha@hamletprotein.dk