Praktiske erfaringer

Svineproducenter fortæller os ofte om deres gode resultater med at anvende HAMLET PROTEIN i deres smågrisefoder. De erstatter typisk fiskemel eller en anden animalsk eller vegetabilsk proteinkilde med HP 300 eller HP 800 Booster. Her kan du læse om nogle af de erfaringer, vi har fået tilbagemelding om.

Ørelykkegård har fået sundere smågrise med HP 300

Kvalitetsfoder er en vigtig brik i opskriften på en effektiv svineproduktion. Det mener svineproducent Torben Bang, som i to år har fodret sine smågrise med HP 300. Grisene er sunde og raske, og produktionen kører stabilt.

Læs mere

Bedre mavesundhed og mere ens grise
Torben Bang, svineproducent på Ørelykkegård, stiller tre krav, når han vælger fravænningsfoder til sine smågrise. Foderet skal give grisene en god mavesundhed, det skal være fremstillet af råvarer af høj kvalitet, og så skal indholdet altid matche deklarationen.
For to år siden begyndte smågrisene i Torben Bangs stalde at få en foderblanding med HP 300. Skiftet til HP 300 har givet synlige resultater i stalden. Grisenes mavesundhed er blevet bedre, og god mavesundhed er, som svineproducenten udtrykker det: ”alfa og omega, når man arbejder med smågrise.”

 

Kvalitet og ensretning
”Vi skal vide, at råvarernes kvalitet og deres blandingsforhold er det samme hver eneste gang, vi modtager foderblandinger, ellers går det galt med smågrisenes maver. Vi skal vide, at vi får præcis den samme vare hver gang, og det kræver en god leverandør, vi kan stole på,” siger Torben Bang.
”Det betyder rigtig meget, at tarmsundheden hos smågrisene er i orden. Dels giver det væsentligt mindre arbejde, men også et lavere medicinforbrug. Samtidig vokser grisene hurtigere på HP 300, og de bliver langt mere ens i størrelsen den dag, hvor de skal forlade stalden igen,” fortsætter han.

Om Ørelykkegård
Ørelykkegård er et landbrug med både svineproduktion og planteavl. På gården produceres årligt 10.500 slagtesvin på 100 kg, som bliver indkøbt som 7 kg smågrise. Torben Bang har desuden svineproduktion på tre andre gårde.

Til Ørelykkegård hører ca. 300 ha jord, som drives med korn og raps. Ørelykkegård driver desuden en vognmandsforretning, som forsyner svineproducenter i området med foder fra Eskelund Foderfabrik.

Se interview med Torben Bang her

Download pdf

Højere indtjening: Case med HP 300

Da Frihedslund Læregård erstattede fiskemel med HP 300 i startkoncentratet og i blanding 2, lod resultaterne ikke vente på sig.

Allerede i første kvartal steg tilvæksten, og dødeligheden faldt. Herudover blev foderudgifterne reduceret så
markant, at indtjeningen pr. smågris i dag er 14,50 kr. højere end tidligere.

Læs mere

Fra fiskemel til HP 300 fra HAMLET PROTEIN
Når man som Frihedslund Læregård i Ruds Vedby årligt producerer 30.000 smågrise, er foderudgifterne ikke uvæsentlige. Den høje pris på fiskemel fik derfor driftsleder Dennis Gormsen til at se sig om efter alternativer, der kunne erstatte den dyre ingrediens 100%. 

”Vi havde allerede gode resultater med fiskemel i det hjemmeblandede smågrisefoder, så jeg var meget spændt på, om HP 300 kunne leve op til dem”, siger Dennis Gormsen, som i første kvartal af året fjernede fiskemelet totalt i foderet til smågrisene både i farestalden og i klimastalden.

Og havde Dennis Gormsen sine tvivl, blev de hurtigt gjort til skamme. Faldende foderudgifter, faldende dødelighed og øget tilvækst betød et øget dækningsbidrag pr. smågris på 14,50 kr.

 ”Alene på foderudgifterne ligger besparelserne på 270.000 kr. om året”, siger en tilfreds driftsleder.

Han har igennem en længere periode vejet smågrisene hver uge for at følge den generelle udvikling i klimastalden helt tæt, så det var let at aflæse konsekvenserne
af skiftet fra fiskemel til HP 300.

 

Download pdf

Ingen diarré og forbedret foderudnyttelse: Case med HP 800 Booster

Dødeligheden er lav og den daglige tilvækst er høj på Lerbjerggård, der også skiller sig ud med et meget lavt medicinforbrug.

Efter i 14 dage at have tilsat HP 800 Booster til foderet til de mindste smågrise, oplevede svineproducenten en forbedring af foderudnyttelsen og ingen tegn på diarré.

Læs mere

Lerbjerggård har i alt 1.300 søer, der årligt producerer 40.000 smågrise på 30 kg. Dødeligheden er 1,5 % blandt smågrise på 5-30 kg, den daglige tilvækst er 450-520 g pr. dag, og foderforbruget er 1,8 kg foder pr. kg tilvækst. På Lerbjerggård har man et meget lavt medicinforbrug, der kun er på en fjerdedel af gennemsnittet i Danmark. Medicinering finder kun sted af enkelte dyr eller stier.

Da Lerbjerggård havde nogle meget store ugentlige kuld i griseproduktionen, hvilket betød fravænning af meget små grise på omkring 4,5-5 kg, blev HP 800 Booster introduceret. 

Efter ca. 14 dage kunne personalet se, at foderforbruget var forbedret, og at der ikke havde været nogen tilfælde af diarré i perioden.

Se video om casen her

Har du brug for råd omkring optimering af dit smågrisefoder?

Anders Hagemann

Technical Sales Manager

Phone: + 45 61 22 17 77

Email: aha@hamletprotein.com

Kim Juhlin

Technical Sales Manager

Phone: +45 27 79 39 09

Email: kju@hamletprotein.com

Jes Klausen

Nutritionist

Phone: + 45 40 53 85 96

Email: jek@hamletprotein.com