Mød landmændene

I mere end 20 år har landmænd i ind- og udland nydt godt af HP 300’s unikke egenskaber. Mød tre af dem her, og hør, hvordan HP 300 styrker deres produktion.

Tom Østrup, Bækgården

Bækgården ved Broby på Fyn producerer smågrise. Gårdens 700 søer producerede i første kvartal 2017 37,0 fravænnede smågrise pr. årsso. Gården har 180 hektar jord, hvoraf 170 hektar drives.

Farvel til flokmedicinering

Den fynske svineproducent Tom Østrup er gået til kamp mod maveproblemer i svinestalden med HP 300. Målet er at reducere omkostningerne og øge dyrevelfærden.

Når Tom Østrups smågrise kommer i klimastalden, vejer de kun 5,8 kilo. Deres tarmsystem er derfor sårbart over for foderskiftet til blanding 2, som indeholder sojaskrå. For at undgå udbrud af colidiarré har landmanden enkelte gange været nødsaget til at flokmedicinere. En metode, der ikke blot er dyr, men også stik imod landmandens principper.

”Medicinforbruget i smågrisestaldene ligger på knap 1 krone pr. gris, og det tal skal ned. Det skal ske ved, at vi fokuserer på ophør af flokmedicinering, der i min verden er den sidste udvej, fordi det også slår de gode bakterier ihjel,” fortæller Tom Østrup til Effektivt Landbrug.

 

En god kombination

For at styrke grisenes mave-tarmsystem og reducere medicinforbruget, er Tom Østrup derfor begyndt at bruge HP 300 i både fravænnings- og smågrisefoderet sammen med et immunglobin-produkt. Kombinationen har givet en roligere overgang til blanding 2 og indtil nu fjernet coli-diarré fra svinestalden.

”Smågrisene ikke er så hårdt ramt ved foderskiftet fra blanding 1 til blanding 2, som de plejer. Jeg kan i hvert fald se, at vi er blevet helt fri for at skulle flokmedicinere,” forklarer han. Læs hele artiklen fra Effektivt Landbrug her

Tom tjener nu 11 kr. mere per gris - se video her

Torben Bang, Ørelykkegård

Ørelykkegård er et landbrug med både svineproduktion og planteavl. På gården produceres årligt 10.500 slagtesvin på 100 kg, som bliver indkøbt som 7 kg smågrise. Torben Bang har desuden svineproduktion på tre andre gårde.

Sunde maver giver sund forretning

Kvalitetsfoder er en vigtig brik i en effektiv svineproduktion. Det mener svineproducent Torben Bang, der i to år har fodret sine smågrise med HP 300 – med stor succes.

På Ørelykkegård er grisene sunde og raske. Produktionen kører stabilt, og medicinforbruget er lavt. En stor del af forklaringen er foderet. For to år siden begyndte smågrisene i Torben Bangs stalde at få en foderblanding med HP 300, og siden skiftet har der været synlige resultater.

”Grisene vokser hurtigere på HP 300, og de bliver langt mere ens i størrelsen den dag, hvor de skal forlade stalden. Grisene har fået bedre mavesundhed, hvilket betyder mindre arbejde og et lavere medicinforbrug,” forklarer han.


Høj kvalitet. Hver gang.

Når det gælder fravænningsfoder, går Torben Bang aldrig på kompromis med kvaliteten, da der er en direkte forbindelse mellem foder og forretning.

”Vi skal vide, at råvarernes kvalitet og deres blandingsforhold er det samme hver eneste gang, vi modtager foderblandinger, ellers går det galt med smågrisenes maver. Vi skal vide, at vi får præcis den samme vare hver gang, og det kræver en god leverandør, vi kan stole på,” slutter Torben Bang.

Dennis Gormsen, Frihedslund Læregård

Frihedslund Læregård i Ruds Vedby drives med markbrug og stor moderne svineproduktion. Gården ejes af Jarlfonden og producerer årligt 30.000 smågrise.

Højere indtjening: 14,50 kroner ekstra pr. gris

Da Frihedslund Læregård erstattede fiskemel med HP 300, var resultatet ikke til at tage fejl af. Allerede i første kvartal steg tilvæksten, mens dødeligheden og foderudgifterne faldt markant.

Når man som Frihedslund Læregård i Ruds Vedby årligt producerer 30.000 smågrise, er foderudgifterne ikke uvæsentlige. Den høje pris på fiskemel fik derfor driftsleder Dennis Gormsen til at se sig om efter alternativer, der kunne erstatte den dyre ingrediens 100% i startkoncentratet og i blanding 2. 

”Vi havde allerede gode resultater med fiskemel i det hjemmeblandede smågrisefoder, så jeg var meget spændt på, om HP 300 kunne leve op til dem”, siger Dennis Gormsen.

Hvis han inden skiftet havde han sine tvivl, blev de hurtigt gjort til skamme. Faldende foderudgifter, faldende dødelighed og øget tilvækst betød et øget dækningsbidrag pr. smågris på hele 14,50 kr.

 ”Alene på foderudgifterne ligger besparelserne på 270.000 kr. om året”, slutter den tilfredse driftsleder.